วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ขั้นตอนการวาดภาพคนเหมือน

อุปกรณ์ในการเขียนภาพ
อุปกรณ์ในการเขียน ภาพทุกชนิดนั้น    ความสำคัญของมันแทบจะเท่ากันหมด   หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไปก็จะสร้างภาพเขียนให้สมบูรณ์ไม่ได้    แต่อุปกรณ์ที่จะพูดถึงในการวาดเส้น ภาพคนเหมือน   ครั้งนี้เป็นอุปกรณ์แบบหลักๆ     ที่จำเป็นจริงๆ  ที่ใช้ใน การเขียนมีดังนี้ 
      1. กระดาษ  ในการวาดเส้นภาพคน เหมือน   อาจจะไม่ต้องนำกระดาษมาใช้ในการรองรับภาพที่เราจะเขียนก็ ได้    เช่น  อาจจะเขียนบนผ้า  ผ้าใบ, ไม้, ปูน, ผนัง  ฯลฯ  แต่หากเราจะ เริ่มฝึกการวาดเส้นนั้น   เราควรจะฝึกจะฝึกบนกระดาษก่อนเป็นดีที่สุด  ขอยืน ยัน  เพราะว่ากระดาษจะเคลื่อนย้าย  พกพา  และเขียนง่าย  หากว่าผิดพลาดก็ แก้ไขได้ง่ายโดยกระดาษที่นำมาใช้ในการวาดเส้นนั้นมีหลายชนิดมากเช่น กระดาษ 100 ปอนด์ 80 ปอนด์   อาร์ตมัน   การ์ด   ปรู๊ฟ  ขาว เทา  2 หน้า   หนังสือพิมพ์  ฯลฯ   หรืแม้แต่กระดาษถ่ายเอกกระสารก็ใช้ได้ผล เป็นอย่างดี สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม และความถนัดของผู้เขียนเอง    หากอยากรู้ว่ากระดาษชนิดไหน   เหมาะสมกับเรา มากที่สุดก็มีวิธีคือ   การหัดวาดและทดลองบ่อยๆ บนกระดาษหลายๆชนิด   จะรู้สึกเองว่ากระดาษชนิดไหนเหมาะสมกับเรามากมี่ สุด    โดยที่ต้องไม่มีใครมาแนะ นำ 
     2.  ดินสอ  เช่นเดียวกันกับกระดาษตรงที่ ว่า  จริงๆแล้วการวาดเส้นคนเหมือนอาจจะไม่ต้องใช้ดินสอเพียงอย่างเดียวก็ได้แต่อาจจะใช้วัสดุจำพวกเกรยองชาโคล  ถ่าน   ปากกา   หมึก   ฯลฯ   ก็ได้แต่วัสดุที่จะทำให้เกิดเส้นได้ สมบูรณ์  และเหมาะสมในการฝึกเขียนได้ดีที่สุดก็คือ   ดินสอดำ  และดินในโลก นี้ก็มีมากมายหลายยี่ห้อ   หลายเกรด   เช่น   H  2B 4B 6B EE  ฯลฯ  หากอยากรู้ว่าดินสอชนิดไหน ยี่ห้อไหนเกรดใด เหมาะสมกับเรามากที่สุด  ก็ฝึกเขียนเยอะๆทดลองบ่อยๆ  ก็จะรู้เองว่าดินสอ ชนิดใด  เหมาะสมกับเรามากที่สุด   
     3.  ด้ามต่อดินสอ  เราควรมีด้ามต่อดินสอ  เพราะยามใดที่ดินใกล้หมด  ด้ามต่อดินสอจะมี ประโยชน์กับเรามากดีกว่าเราจะเอาดินสอ  ที่สั้นแล้วไปทิ้ง ทั้งๆที่ยังมีคุณค่าอยู่มาก
    4. กระดานรองเขียน นี่ก้อเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญชิ้นหนึ่ง
    5.ตัวหนีบกระดาษ บนกระดานรองเขียน  
    6. มีดเหลาดินสอหรือคัต เตอร์ 
    7. กระดาษทราย เอาฝนดินสอสะดวกนักแล   
    8. กล่องใส่ดินสอ และอุปกรณ์ต่างๆ
 ขั้นตอนการเขียนภาพคนเหมือน
วิธีที่จะแนะนำต่อไปนี้ เป็นการแนะนำ แบบคร่าวๆ  เหมาะสำหรับคนที่มีพื้นฐาน มาบ้างแล้วเล็กน้อยส่วนท่านที่ยังไม่มีพื้นฐานมาเลยก็สามารถอ่านได้นะ ส่วนวิธีเขียนภาพแบบละเอียดที่เริ่มจากพื้นฐานการเขียนเลยนั้นผมก็มีแนะนำในเว็บนี้เช่นกันค่ะ
     1.ร่างภาพก่อนการลงน้ำหนักนั้นเราควรร่างภาพให้ สมบูรณ์และถูกสัดส่วนเสียก่อน  เพราะถ้าหากว่าภาพร่างของเราไม่สมบูรณ์หรืผ ิดเพี้ยนในขั้นแรก   ก็จะไม่มีทางเลยที่จะมีภาพเขียนที่สมบูรณ์แบบและถูกสัด ส่วนโดยในการร่างภาพนั้นควรจะร่างเบาๆไว้ก่อนกันผิดพลาด  เพราะถ้าพลาดก็ จะลบออกได้ง่าย 
     2. กำหนดแสงเงา ขั้นตอนนี้ สำหรับผู้อ่านบางท่าน   หรือรูปต้นแบบบางรูปอาจจะไม่จำเป็น  ขั้นตอนนี้ เหมาะสำหรับภาพต้นแบบที่มีแสงจัด  เงาจัด   ดูว่าแสงเข้ามาทางไหนและเงาตก กระทบไปในทิศใดก็ทำสัญลักษณ์ไว้ด้วยการลงน้ำหนักบางๆเผื่อเวลาที่จะลง น้ำหนักจริงๆจะได้ไม่ลายแต่หากรูปต้นแบบที่นำมาเขียนนั้น  มีแสงและเงา ที่นุ่มๆกลมกลืนไม่ตัดกันชัดเจนมากนักก็สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลย    
     3.แรเงาน้ำหนักกลางจริงๆแล้วขั้นตอนนี้เป็นขั้น ตอนที่สอง   หากว่ารูปที่เลือกเขียนเป็นรูปที่มีน้ำหนักแสงเงาที่ไม่ชัดเจนมากหลักจากร่างภาพที่สมบูรณ์แล้วก็แรเงาำหนัก โดยรวมๆให้เป็น กลาง น้ำหนักกลางที่ว่านี้ก็คือน้ำหนักของลายเส้นที่สามารถลบออกเพื่อ ทำแสงสะท้อน (reflectedlight)หรือน้ำหนักสว่างที่สุด(highlight)ได้และสามารถลงน้ำหนักเข้มสุด(core of  shadow )  ได้เช่นกัน  ส่วนจุดที่เห็นว่าโดนแสงมากสุดหรือสว่าง สุดก็สามารถเว้นน้ำหนัก  ขาวได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องลงน้ำหนัก    การลง น้ำหนักกลางไว้ก่อนนี้จะทำให้สะดวกมากยิ่งขึ้น    ในการแยกแสงและเงาออกจากกันและทำให้ระยะเวลาในการเขียนภาพลดน้อยลงด้วย
     4. กำหนดทิศทางผม ขั้นตอนที่ผ่านมาข้างต้น    เป็นขั้นตอนที่ว่าด้วยการเขียนใบหน้าของคน   แต่มีอีก อย่างที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการเขียนใบหน้าคนเหมือน  ก็คือการเขียนผมหรือ ทรงผม หากว่าขาดจุดนี้ไปก็จะไม่ทำให้ภาพเหมือนที่เขียนสมบูรณ์ได้   เว้นแต่แบบที่เลือกมาเขียนจะหัวล้าน   ขั้นแรกในการเขียนผม  ก็คือควรจะกำหนดทิศทาง  ของทรงผมไว้อย่างคร่าวๆก่อน  ด้วยการลงน้ำหนักโดยการนอนดินสอ   เพราะการนอน ดินสอนั้นจะทำให้  ผู้เขียนนั้นไม่เกร็งมาก  มีอิสละในการกำหนดทิศทาง   และ ได้ปริมาณการลงน้ำหนักในการขีดหรือลากภายในครั้งเดียว 
    5. แรเงาน้ำหนักผม     ขั้นตอนนี้เกือบจะสุดท้ายแล้วค่ะ   แต่ยังมีการเก็บรายละเอียดอีกขั้นตอนหนึ่ง   เป็นขั้นตอนสุดท้ายจริงๆ จากที่กำหนดทิศทางทรงผมเรียบร้อยแล้ว   ต่อไปก็แรเงาน้ำหนักของทรงผมที่ ชัดเจน   ที่กำหนดไว้ตามขั้นตอนที่ 4 เพราะหากทิศทางทรงผมไม่ชัดเจน   ก็จะ ยุ่งเหยิงไม่เป็นธรรมชาติขั้นตอนนี้สังเกตให้ดีว่าจุดไหนมีแสงเข้าก็ลง น้ำหนักเบาๆหรือเว้นขาวไว้เลย   จุดไหนมืดก็แรเงาความเข้มได้เต็มที่เลยครับ
    6.เก็บรายละเอียดขั้นตอนสุด ท้ายของการเขียนภาพเหมือนไม่ว่าจะเป็นการเก็บรายละเอียด   ขนตา  ไร ผม  น้ำหนักต่างๆ   เสื้อผ้า   คิ้ว   พื้นหลัง ( background) ฯลฯ หากใส่ใจในรายละเอียดมากเท่าไหร่   ผลงานภาพเขียนก็จะดูมีเสน่ห์  และมีคุณ ค่ายิ่งขึ้น ขั้นตอนก็มีแค่นี้ละค่ะ จะว่ายากก็กะไร  จะว่าง่ายก็ไม่เชิง อะไรๆก็สู้ความพยายามของมนุษย์ไม่ได้ค่ะ  อยากรู้ก็ต้องรองทำ 
  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น